Tờ trình

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Toàn văn
12/Ttr-BDT 12/06/2009 Tờ trình thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất PDF icon
Đăng kí nhận Tờ trình