Công văn

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Toàn văn
110/STP-HCTP 24/02/2017 Về việc thống kê, thu thập các thông tin liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc PDF icon
149-BC/BTCTU 17/02/2017 Báo cáo số liệu liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc PDF icon
1138/UBDT-CSDT 08/11/2016 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-Ttg PDF icon
835-CV/BCĐ 11/02/2015 v/v quán triệt triển khai nghị quyết số 04/2015/NĐ-CP PDF icon
313/BDT-KH 04/11/2014 Về việc chỉ đạo thực hiện Chương trình 135 PDF icon
2193/UBND-VX2 08/08/2014 Về việc thực hiện Chương trình 135 năm 2014 PDF icon
1790/UBND-VX2 04/07/2014 V/v Thực hiện chính sách liên quan đến các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 1049/QĐ/TTg. PDF icon
139/KH-BDT 16/05/2014 Về việc đôn đốc thực hiện kế hoạch Chương trình 135 năm 2014 PDF icon
1315/UBDT-DTTS 24/12/2013 V/v Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ II PDF icon
Đăng kí nhận Công văn