Nhóm chính sách về giáo dục, y tế, văn hóa XH

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Toàn văn
633/QĐ-TTg 19/04/2016 Quyết định về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn năm 2016 PDF icon
86/2015/NĐ-CP 02/10/2015 Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quản lý giáo dục quốc ân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 PDF icon
39/2015/NĐ-CP 27/04/2015 Nghị định 39/2015/NĐ/CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số. PDF icon
41/2014/TTLT-BYT-BTC 24/11/2014 THông tư liên tịch BTC- BYT về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế PDF icon
105/2014/NĐ-CP 15/11/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. PDF icon
35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC 15/10/2014 Thông tư Liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của TTCP quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học PDF icon
02/2014/TTLT-BNV-UBDT 11/09/2014 Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-BNV-UBDT của Bộ Nội vụ, ủy ban Dân tộc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về côn PDF icon
538/2014/QĐ-UBND 22/08/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc giang ban hành kèm theo Quyết định số 362/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh. PDF icon
362/2014/QĐ-UBND 20/06/2014 Ban hành quy định về hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. PDF icon
66/2013/QĐ-TTg 11/11/2013 Quyết định Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người DTTS học tại các cơ sở giáo dục đại học PDF icon

Trang

Đăng kí nhận Nhóm chính sách về giáo dục, y tế, văn hóa XH