Chiến lược về Công tác Dân tộc

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Toàn văn
92/BC-BDT 24/08/2017 Báo cáo KQ điều tra thực trạng KT-XH phục vụ xây dựng bản đồ vùng DTTS tỉnh BG PDF icon
24/KH-UBND 27/03/2015 Kế hoạch triển khai Chiến lược và Chương trình hành động thực hiện công tác dân tộc đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ PDF icon
82/KH-UBND 09/07/2014 Kế hoạch triển khai Chiến lược và Chương trình hành động thực hiện công tác dân tộc đến năm 2020 của TTCP PDF icon
65/KH-UBND 18/06/2014 Kế hoạch triển khai Chiến lược và Chương trình hành động thực hiện công tác dân tộc đến 2020 của TTCP PDF icon
63/KH-UBND 06/05/2014 Kế hoạch triển khai chiến lược và chương trình hành động thực hiện công tác dân tộc đến năm 2020 PDF icon
44/KH-UBND 16/04/2014 Kế hoach triển khai chiến lược và Chương trình hành động thực hiện công tác dân tộc đến năm 2020 của TTCP PDF icon
2356/QĐ-TTg 04/12/2013 Quyết định Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Công tác dân tộc đến năm 2020 PDF icon
449/QĐ-TTG 12/03/2013 Quyết định phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 PDF icon
Đăng kí nhận Chiến lược về Công tác Dân tộc