Biểu 17

Chi tiết
Trích yếu
Tổng số thôn, số thôn, tỷ lệ số thôn có dịch bệnh trong 5 năm qua của các xã vùng DTTS chia thành thị-nông thôn, vùng kinh tế- xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, tính đến 1/7/2015
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Ngày ban hành
01/07/2015
Ngày có hiệu lực
01/07/2015
Toàn văn
Lĩnh vực