755/QĐ-UBND

Chi tiết
Trích yếu
Quyết định về việc phê duyệt Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và giảm nghèo bền vững đối với 36 thôn, bản ĐBKK nhất tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Ngày ban hành
25/12/2015
Ngày có hiệu lực
25/12/2015
Toàn văn
Lĩnh vực