538/2014/QĐ-UBND

Chi tiết
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc giang ban hành kèm theo Quyết định số 362/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh.
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Ngày ban hành
22/08/2014
Ngày có hiệu lực
01/09/2014
Người ký
Nguyễn Văn Linh
Toàn văn
Lĩnh vực