462/QĐ-UBND

Chi tiết
Trích yếu
Quyết định Thành lập Tổ giúp việc theo dõi thực hiện một số chỉ tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS tỉnh Bắc Giang gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Ngày ban hành
30/03/2016
Ngày có hiệu lực
30/03/2016
Toàn văn
Lĩnh vực