385/QĐ-UBND

Chi tiết
Trích yếu
Quyết định 385/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 về việc phê duyệt danh mục dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Ngày ban hành
10/07/2017
Ngày có hiệu lực
10/07/2017
Toàn văn
Lĩnh vực