34/2015/NQ-HĐND

Chi tiết
Trích yếu
Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn, bản ĐBKK nhất tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2018
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Ngày ban hành
11/12/2015
Ngày có hiệu lực
11/12/2015
Người ký
Bùi Văn Hải
Toàn văn
Lĩnh vực