2587/KH- UBND

Chi tiết
Trích yếu
Triển khai thực hiện Quyết định 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/212 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc giang.
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Ngày ban hành
01/10/2013
Người ký
Nguyễn Văn Linh
Toàn văn
Lĩnh vực