12/2016/QĐ-TTg

Chi tiết
Trích yếu
Quyết định về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 và Quyết định 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ.
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Ngày ban hành
11/03/2016
Ngày có hiệu lực
28/04/2016
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Toàn văn
Lĩnh vực