106/BC/BCĐ-BDT

Chi tiết
Trích yếu
Báo cáo Kết quả tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS các cấp tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất, năm 2009
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Ngày ban hành
08/12/2009
Ngày có hiệu lực
08/12/2009
Toàn văn