1023/QĐ-UBND

Chi tiết
Trích yếu
Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Giang Lần thứ nhất
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Ngày ban hành
23/06/2009
Ngày có hiệu lực
23/06/2009
Toàn văn