06/BC-BCĐ

Chi tiết
Trích yếu
Báo cáo kết quả rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Bắc Giang năm 2016.
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Ngày ban hành
16/01/2017
Người ký
Vũ Hồng Minh
Toàn văn
Lĩnh vực