03/2015/TT-UBDT

Chi tiết
Trích yếu
Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc áp dụng đối với cơ quan công tác dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Ngày ban hành
15/12/2015
Ngày có hiệu lực
01/02/2016
Người ký
Giàng Seo Phử
Toàn văn
Lĩnh vực