02/2017/TT-UBDT

Chi tiết
Trích yếu
Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của TTCP phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Ngày ban hành
22/05/2017
Ngày có hiệu lực
22/05/2017
Toàn văn
Lĩnh vực