Liên bộ

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Toàn văn
02/2014/TTLT-BNV-UBDT 11/09/2014 Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-BNV-UBDT của Bộ Nội vụ, ủy ban Dân tộc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về côn PDF icon
01/2012/TT-BTP_UBDT 17/01/2012 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số PDF icon
Đăng kí nhận Liên bộ