Chính Phủ

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Toàn văn
161/2016/NĐ-CP 02/12/2016 Nghị định cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020 PDF icon
86/2015/NĐ-CP 02/10/2015 Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quản lý giáo dục quốc ân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 PDF icon
75/2015/NĐ-CP 09/09/2015 Về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020. PDF icon
39/2015/NĐ-CP 27/04/2015 Nghị định 39/2015/NĐ/CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số. PDF icon
105/2014/NĐ-CP 15/11/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. PDF icon
28/CT-TTG 10/09/2014 Về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc PDF icon
53/TB-VPCP 27/01/2014 Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014. PDF icon
05/2011/NĐ - CP 14/01/2011 Về Công tác dân tộc PDF icon
116/2010/NĐ-CP 24/12/2010 Về chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. PDF icon
24-NQ/TW 12/03/2003 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc PDF icon
Đăng kí nhận Chính Phủ